Ερώτηση_.1
Ηλικία

Ερώτηση_.2
Φύλο

Ερώτηση_.3
Επισκέπτεστε συχνά τα σχολείο για να ενημερωθείτε για την πρόοδο του παιδιού σας;

Ερώτηση_.4
Συνεργάζεστε με τους εκπαιδευτικούς για συγκεκριμένα θέματα που αφορούν την πρόοδο του παιδιού σας;

Ερώτηση_.5
Οι εκπαιδευτικοί σας εφιστούν συχνά την προσοχή για θέματα προβληματικής συμπεριφοράς του παιδιού σας;

Ερώτηση_.6
Είστε ικανοποιημένοι από την αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών του παιδιού σας από τους εκπαιδευτικούς;

Ερώτηση_.7
Ενημερώνεστε και παραβρίσκεστε συχνά στις εκδηλώσεις που οργανώνει η σχολική μονάδα;

Ερώτηση_.8
Το παιδί σας αφιερώνει ικανοποιητικό χρόνο στο σπίτι για να διαβάσει τα μαθήματά του;

Ερώτηση_.9
Έχετε επικοινωνία με το παιδί σας και συζητάτε μαζί του όσον αφορά την κοινωνική ζωή του στο σχολείο και τη σχέση του με συμμαθητές του και εκπαιδευτικούς;

Ερώτηση_.10
Έχετε επικοινωνία με το παιδί σας και συζητάτε μαζί του για θέματα σχολικής βίας;

Ερώτηση_.11
Είστε ικανοποιημένοι με τον εξοπλισμό και τις κτιριακές εγκαταστάσεις του σχολείου μας;

Ερώτηση_.12
Είστε ικανοποιημένοι με το γενικό επίπεδο του σχολείου;

Create your own free online surveys now!
Powered by Crowdsignal